# اس_ام_اس_تیکهاس_ام_اس_تیکه_دار_بهمن_90

اس ام اس تیکه دار بهمن 90

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   مهم نیس پشتَم بد گفتی !!مهم اینه که آب دریا با دهن سگ کثیف نمیشه ...* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  گذشت اون وقتایی که آدما ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 83 بازدید